Giá trị của điêu khắc thép không gỉ trong nghệ thuật công cộng

Từ quá trình phát triển, nghệ thuật quần chúng được sản sinh và phát triển trên cơ sở sự phát triển không ngừng của xã hội, kinh tế, chính trị loài người. Với những thay đổi của môi trường xã hội và nền tảng văn hóa hiện nay, phạm vi của nghệ thuật công cộng cũng có một số thay đổi. Đối với tác phẩm điêu khắc bằng thép không gỉ có liên quan, quá trình của nó từ đánh giá cao đến nghệ thuật công cộng thúc đẩy sự thay đổi giá trị của chính nó. Vì vậy, việc phân tích giá trị của điêu khắc inox trong lĩnh vực mỹ thuật công cộng có ý nghĩa thiết thực.

Đặc điểm của nghệ thuật quần chúng

Về bản chất, đặc điểm của nghệ thuật quần chúng chủ yếu bao gồm: thứ nhất, tính mở. Không có hạn chế trong lĩnh vực nghệ thuật công cộng, cho phép tất cả công chúng tham gia. Thứ hai, các đặc điểm của bình đẳng. Lĩnh vực nghệ thuật công cộng cung cấp cho tất cả những người tham gia địa vị hoặc địa vị bình đẳng. Thứ ba, đặc điểm của dư luận xã hội. Sự phát triển của nghệ thuật công chúng dựa trên sự trao đổi và thảo luận lẫn nhau giữa công chúng. Khi có sự khác biệt trong giao tiếp với công chúng và tính hợp lý của những khác biệt được công nhận, thì hình thức và mức độ bao phủ của nghệ thuật công cộng sẽ thay đổi.

Giá trị của điêu khắc thép không gỉ trong lĩnh vực giáo dục văn hóa nghệ thuật công cộng

(1) Môi trường hội nhập

Lấy điêu khắc đô thị làm ví dụ, khi các nhà điêu khắc thể hiện tác phẩm điêu khắc trên nền của thành phố và kiến ​​trúc hiện đại, điêu khắc và không gian môi trường sẽ đạt được sự hòa quyện đặc biệt.

(2) Kiểm soát không gian của tác phẩm điêu khắc bằng thép không gỉ

Dưới góc độ chuyển đổi chức năng, lĩnh vực mỹ thuật công cộng có chức năng điêu khắc phong phú. Sau khi tác phẩm điêu khắc được đặt trong không gian công cộng, không gian môi trường nơi tác phẩm điêu khắc được đặt sẽ thay đổi đáng kể. Khi con người đến gần với tác phẩm điêu khắc, dễ sinh ra cảm giác tách biệt không gian, tức là đồng thời từ không gian môi trường ban đầu, thể xác và tinh thần vào không gian mới, thông qua điêu khắc để mở ra, trong cuộc chơi của nguyên bản của họ. giá trị thẩm mỹ đồng thời thúc đẩy con người cảm thụ nghệ thuật độc đáo.

(3) Giao tiếp với công chúng

Lĩnh vực nghệ thuật công cộng cung cấp một môi trường tốt cho giao tiếp thị giác và cảm xúc giữa công chúng và tác phẩm điêu khắc. Trong lĩnh vực nghệ thuật công cộng, khi công chúng đối mặt với các tác phẩm điêu khắc này, nguyên mẫu có thể được sử dụng như một phương tiện để nhận ra sự giao tiếp thị giác sâu sắc với các tác phẩm điêu khắc, và cung cấp trải nghiệm hình ảnh hoàn hảo cho sự giao tiếp cảm xúc giữa con người và tác phẩm điêu khắc, và một nền tảng tốt cho sự giao tiếp cảm xúc giữa tác phẩm điêu khắc và con người. Ngoài ra, sự giao tiếp giữa công chúng và điêu khắc trong lĩnh vực nghệ thuật công cộng còn được thể hiện ở tinh thần và tình cảm.

(4) Sự chuyển đổi chức năng của Nghệ thuật

Là một chức năng truyền thống của nghệ thuật, điêu khắc inox chỉ là một chức năng đánh giá nghệ thuật. Tình hình phát triển của điêu khắc thép không gỉ: lấy Châu Âu vào thế kỷ 18 làm ví dụ, tác phẩm điêu khắc lúc bấy giờ chỉ là tài sản riêng của tầng lớp quý tộc thượng lưu, tượng trưng cho việc những người dân thường nghèo khổ và thô tục khó đánh giá cao tác phẩm điêu khắc. Trong lĩnh vực nghệ thuật công cộng, chức năng đánh giá nghệ thuật truyền thống của tác phẩm điêu khắc bằng thép không gỉ đã được chuyển đổi thành nhiều chức năng khác nhau, chẳng hạn như trang trí cảnh quan không gian công cộng, giải trí, giảm bớt áp lực, v.v. Tác phẩm điêu khắc bằng thép không gỉ đã thoát khỏi chức năng giới hạn của sự đánh giá nghệ thuật tư nhân và chuyển sang phục vụ công chúng. Từ sự thay đổi của các loại hình chức năng, giá trị của điêu khắc thép không gỉ trong lĩnh vực nghệ thuật công cộng đã được mở rộng.

 

Qua phân tích những vấn đề trên, chúng ta có thể thấy rằng lĩnh vực giáo dục văn hóa nghệ thuật công cộng tạo nền tảng tốt cho sự phát triển phong phú về giá trị của nghệ thuật điêu khắc inox. Trong lĩnh vực này, giá trị của điêu khắc inox thể hiện ở việc chuyển đổi chức năng nghệ thuật, giao tiếp với công chúng, tạo ra một thiết kế không gian và quản lý môi trường làm việc hòa nhập xã hội. Với sự trợ giúp của các phương tiện truyền thông trong lĩnh vực nghiên cứu nghệ thuật công cộng, tác phẩm điêu khắc bằng thép không gỉ có thể đáp ứng một cách hợp lý và hiệu quả các yêu cầu về khả năng thẩm mỹ và gu nghệ thuật của con người, đồng thời có tác dụng cải thiện thẩm mỹ của toàn bộ không gian dịch vụ công cộng ở Trung Quốc. Hiện tượng kinh tế này cung cấp một cái nhìn mới cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật của các nhà điêu khắc đương đại: họ có thể tạo ra những tác phẩm hoàn hảo hơn của riêng mình theo gợi ý của công chúng.


Thời gian đăng: Jan-23-2021